Trans MongoliŽ Express - 2011

 

Trans MongoliŽ Express - Russische rijtuigen

Nummering van en opschriften op rijtuigen
De grootprofiel-rijtuigen van de Russische spoorwegmaatschappij RDZ dragen een nummer bestaande uit 8 cijfers. Dit nummer is in het midden van de wagenbak aangebracht en bestaat uit twee series cijfers: drie + vijf cijfers.

In de eerste serie van drie cijfers is het eerste cijfer bij personenrijtuigen steeds een 0. Het tweede en derde cijfer zijn een combinatie van de betreffende regio en het type rijtuig. Het vierde cijfer is bij RIC-rijtuigen en slaapwagens met tweepersoonsafdelingen een 0, bij vierpersoons afdelingen een 1 en bij een open afdeling een 2. Zitrijtuigen met open afdeling hebben als vierde getal het cijfers 3. Bagagewagens dragen het nummer 5 en restauratierijtuigen een 6. Het vijfde, zesde en zevende cijfer is een volgnummer. Het achtste en laatste cijfer een controlecijfer.

CijferBetekenis
1e 0personenrijtuig
2e en 3e een combinatie van spoorwegdirectie
(regio) en type rijtuig
4e 0slaaprijtuig met tweepersoons
afdelingen
1slaaprijtuig met vierpersoons
afdelingen
2slaaprijtuig met open afdeling
3zitrijtuig met open afdeling
4postrijtuig
5bagagewagen
7dienstmaterieel ?
8bijzonder materieel ?
5e, 6e en 7e rijtuignummer
8e controlecijfer

Bij het berekenen van het controlecijfers lijkt hetzelfde systeem gebruikt te worden als bij west-europese rijtuigen (de afzonderlijke getallen vermenigvuldigen met afwisselend 2 en 1, de cijfers van de uitkomst optellen en de uitkomst aftrekken van het eerstvolgende tiental). Bij het rijtuig met het nummer 017 06886 is de berekening van het controlecijfer als volgt:
0x2 + 1x1 + 7x2 + 0x1 + 6x2 + 8x1 + 8x2 = 2 + 1 + 14 + 0 + 12 + 8 + 16
0 + 1 + 1 + 4 + 0 + 1 + 2 + 8 + 1 + 6 = 24 => 30 - 24 = 6

Nabij de toegangsdeur is ook het aantal zit-/slaapplaatsen op de zijwand aangegeven met het cyrilissche woord MECT. Aanduidingen die voorkomen zijn: MECT-18 = negen twee persoonsafdelingen, MECT-36: negen vierpersoonsafdelingen en MECT-54: 54 ligplaatsen in een open afdeling. Hoe lager het getal des te luxer het rijtuig. Aanduidingen van de klasse komen niet voor op de rijtuigen. Van belang is verder het rijtuignummer dat op het plaatsbewijs staat aangegeven en bij de deur van het rijtuig te vinden is.


Opschriften op slaaprijtuig 094 13188. Te zien is dat het gaat op een rijtuig met 36 plaatsen (negen afdelingen voor vier personen). Het gaat om rijtuig 11 in trein 339/340 op de verbinding Chita - Moskou. Ishim, 8 september 2011.

Slaaprijtuigen
Veel van de Russische rijtuigen zijn slaaprijtuigen. Niet vreemd gezien de omvang van het land, waarbij in een reis al gauw een nacht inbegrepen is. In het materieelpark is een grote diversiteit aan rijtuigen, wat op het eerste gezicht alleen al blijkt uit het aantal ribbels op de zijwand en vorm van de toegangsdeuren. Daarnaast komen er ook rijtuigen voor met opschriften voor een bepaald traject en hebben veel rijtuigen afwijkende kleuren.


Slaaprijtuig 077 13720 (MECT-36). Te zien is de zijde van de afdelingen. Perm 2, 7 september 2011.


Slaaprijtuig 096 14280 heeft gezien de aanduiding op de zijwand 36 slaapplaatsen. Aan de indeling van de zijwand is te zien dat dit de zijde is met zijgang. Rechts van de linker toegangsdeur is de samovar met warm water te vinden. De locatie van de samovar is ook herkenbaar aan de pijpjes op het dak. Balyezino, 7 september 2011.


Slaaprijtuig 022 12967 heeft net als de foto hierboven 36 slaapplaatsen. Maar zoals bij veel van de rijtuigen zijn er veel details waarop ze onderling van elkaar verschillene. Zo heeft dit rijtuig minder ribbels op de zijwand en geen ramen waarvan het bovenste deel kan worden opengeklapt. Naushki, 12 september 2011.


Bij slaaprijtuig 029 28380 is de aanduiding MECT-54 op de zijwand te vinden. Dit soort slaaprijtuigen met 54 slaapplaatsen in een min of meer open afdeling is een stuk minder comformtabel dan de rijtuigen met afzonderlijke coupťs. Moskou Yaroslavsky station, 6 september 2011.


Slaaprijtuig 077 16384 (MECT-26). Het rijtuig heeft gezien de positie van de gematteerde ramen van de toiletten een afwijkende indeling. Daarmee hangt waarschijnlijk ook het afwijkende aantal slaapplaatsen van 26 samen. Naast de extra brede toegangsdeur is een sticker met rolstoellogo aangebracht. Dat zal de reden van de aangepaste indeling zijn. Hoe een gehandicapte de grote stap vanaf het perron moet maken is nog wel de vraag... Kirov, 7 september 2011.


Veel rijtuigen hebben een afwijkende beschildering zoals dit slaaprijtuig 078 25268 (MECT-54) met het opschrift "Perm - Moskou". Perm 2, 7 september 2011.


Slaaprijtuig 084 23915 (MECT-54). Omsk, 8 september 2011.


Naast de 'normale' treinen rijden er ook diverse luxe treinen bedoeld voor welvarende toeristen. Een voorbeeld daarvan is een trein die onder de naam Zarengold rijdt. Op slaaprijtuig 017 05763 (MECT-16) is de naam ook aangebracht. Ulan Ude, 12 september 2011.


Een ander rijtuig dat in de Zarengold meerijdt is slaaprijtuig 017 05532. Ulan Ude, 12 september 2011.


Bij rijtuig 002 32124 is op het eerste gezicht is niet direct zichtbaar dat het hier gaat om een zitrijtuig. Het aantal ramen en is bij veel rijtuigen gelijk. Negen ramen voor de reizigersafdeling, twee matte ramen voor de beide toiletten en twee ramen voor de van de provotnik (rijtuigbegeleidster). Het nummer (tweede cijferreeeks begint met een 3) brengt uitkomst. Moskou Yaroslavsky station, 6 september 2011.


Rijtuig 05 550 (?) is voorzien van een bord op de dakrand met de tekst БАЙКАЛЬСКИЙ КРУИЗ (=Baikal cruise). De beschildering moet het rijtuig een historisch uiterlijk geven, maar het gaat gewoon om een modern rijtuig. Tussen de ramen staan diverse jaartallen vermeld met een uitleg van de bijbehorende gebeurtenis. Ulan Ude, 12 september 2011.


Nog een van de rijtuigen in een luxe trein, ditmaal met het opschrift Golden Eagle Trans - Siberian Express. Dat de naam van de trein niet in het Russisch op rijtuig 001 05577 staat aangegeven, zegt genoeg over de doelgroep; 12 september 2011.


Ook dit rijtuig reed mee in de eerder genoemde Zarengold. Het lijkt zo op het oog een restauratierijtuig te zijn, maar het rijtuignummer 017 73209 lijkt daar van af te wijken. Ulan Ude, 12 september 2011.


Een ander rijtuig uit de Zarengold en ook hier is het type wat onduidelijk. Het rijtuignummer 017 64661 geeft geen verdere duidelijkheid. Ulan Ude, 12 september 2011.


Russische restauratierijtuigen zijn herkenbaar aan de tekst РЕСТОРАН (=restaurant) boven de ramen. Dit is ook het geval bij rijtuig 076 63594. Kirov, 7 sptember 2011.


Het interieur van een Russisch restauratierijtuig; 7 september 2011.


Nogmaals een restauratierijtuig, ditmaal de 017 65742, waarvan de niet-keukezijde te zien is. Naushki, 12 september 2011.


Bagagerijtuig 001 84218. Kirov, 7 september 2011.


Een rijtuig met een zeer hoog dak dat afwijkt van de andere rijtuigen. In de zijwand is verder een grote schuifdeur te zien. Gezien het opschrift БАГАЖНЫЙ (=bagage) gaat het hier om een bagagerijtuig met het 008 85151. Krasnoyarsk, 9 september 2011.


Nog een bagagerijtuig en ditmaal de 088 40605. Op de zijwand is te lezen dat de maximale belading 25 ton bedraagt. Krasnoyarsk, 9 september 2011.


Bagagerijtuig 088 50513. Krasnoyarsk, 9 september 2011.


Postrijtuig 017 41409 in de kleuren van de Russische vlag. Perm 2, 7 september 2011.


Op het dak van rijtuig 076 72082 zijn twee pantografen en een uitzichtkoepel aangebracht. Het opschrift ЛАБОРАТОРИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (=bovenleidingsysteem laboratorium) geeft duidelijkheid over het doel van dit meetrijtuig. Ishim, 8 september 2011.


Een ouder type rijtuig met het nummer 077 27555 is gekoppeld aan het meetrijtuig van de foto hierboven. Ishim, 8 september 2011.


Aan de reguliere reizigersdienst ontrokken rijtuigen zijn ook veel te vinden in de werktreinen die op veel grote stations te zien zijn. Deze treinen zijn samengesteld uit een grote variŽteit aan materieel. Tayshet, 9 september 2011.


Een apart verschijnsel zijn de rode treinen die op regelmatige afstanden langs de spoorlijn staan. Uit de opschriften is te herleiden dat het brandblustreinen zijn. Deze treinen bestaan uit een rijtuig en enkele ketelwagens, al dan niet aangevuld met gesloten goederenwagen en een spoorkraan.
De blustrein die op het station van Uyar is gestationeerd bestaat uit drie ketelwagens en rijtuig 088 79850; 9 september 2011.


Een rijtuig in een blustrein van dichterbij. Het gaat hier om een rijtuig dat op een station tussen Omsk en Barabinsk stond; 8 september 2011.


Dienstmaterieel is op vele stations te vinden. Hier staan een bagagewagen, rijtuig 092 20880 en platte wagen op het station Goose Lake; 12 september 2011.


Dit rijtuig is voorzien van een groen-gele beschildering die betere tijden heeft gekend. Traject Kirov - Balyezino, 7 september 2011.


Bij rijtuig 083 72567 ПС-032 is de tekst ЗАПАДНО Ė СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОР (=West-Siberische spoorlijn) op de zijwand te lezen. Gezien de dichtgezette doorloopmogelijkheid in de kopwand en de uitbouw bij het achterste raam gaat het niet om een gewoon rijtuig. Waar het precies voor gebruikt wordt is mij niet bekend. Omsk, 8 september 2011.


Werktreinen zijn veelal blauw geschilderd en bestaan uit divers spoorwegmaterieel. Naast slaaprijtuigen, bagagrijtuigen maken ook spoorkranen en platte wagens met buldozers en graafmachines deel uit. De zijwand van rijtuig 007617? СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (=Sverdlovsk spoorweg) uit een dergelijke trein wordt van slchte stukken verf ontdaan. Ishim, 8 september 2011.


Een ander voormalig slaaprijtuig in een werktrein. Op de zijwand van het materieel in deze trein is het getal 17 aangebracht. Ishim, 8 september 2011.


Bagagewagen in werktrein nummer 14; 8 september 2011.


Rijtuig 021 84430. Krasnoyarsk, 9 september 2011.


En rijtuig dat wat profiel afwijkt van de andere rijtuigen. Door de dakvorm heeft het wel wat weg van een rijtuig zoals dat in West-Europa te vinden zou kunnen zijn. Aan de gladde vlakken in de zijwand is te zien dat het rijtuig oorspronkelijk meer ramen heeft gehad. Het gaat hier om rijtuig 019 83279. Krasnoyarsk, 9 september 2011.


Op veel stations staan stoomlokomotieven als monument opgesteld. In Omsk was aan de stoomlokomotief zowaar een rijtuig gekoppeld dat de aanduiding З-С Ж Д draagt; 8 september 2011.

Terug naar de startpagina ...