Houten NS-rijtuigen bij de Poolse spoorwegen

Al diverse malen is in Nederlandse spoorwegtijdschriften aandacht besteed aan Nederlands spoorwegmaterieel dat na de Tweede Wereldoorlog getraceerd is in de landen van het voormalige Oostblok. Voor de personen-, postrijtuigen en bagagewagens lag daarbij de nadruk lag op materieel dat bij de Deutsche Reichsbahn in de voormalige DDR terecht gekomen is.
Maar ook in Polen zijn na het einde van de Tweede Wereldoorlog tientallen Nederlandse rijtuigen achtergebleven. Een belangrijke factor daarbij was het gegeven dat na de oorlog delen van Duitsland aan Polen werden toegewezen. Het materieel dat zich in deze gebieden bevond was na de vlucht van de Duitse troepen dan ook eerst Russisch en daarna Pools.

Op grond van afspraken over de teruggave van vreemd materieel werd na 1947 Nederlands spoorwegmaterieel teruggegeven aan de NS. Op haar beurt leverde de NS in Nederland achtergebleven Pools materieel terug naar Polen. Het betrof daarbij niet een enkeling, maar liefst 751 (!) stuks materieel kwamen uit Polen naar Nederland terug.
Maar niet al het Nederlandse spoorwegmaterieel werd geretourneerd, een deel bleef achter in Polen en heeft daar dienst gedaan tot in de jaren '80 van de vorige eeuw. Het aantal rijtuig waar het om gaat is moeilijk te bepalen, maar het lijkt aannemelijk dat 62 personenrijtuigen, postrijtuigen en bagagewagens voor passagierstreinen in het materieelpark van de Poolse spoorwegen zijn opgenomen.

aetmanowicz_foto01
Voormalige HSM-bagagewagen D 1917 (later NS 6016) als 50 51 92-20 136-4 Dhx in Wrocław (Polen). De aanwezige begroeiing laat zien dat de wagen hier al geruime tijd staat. Ook ontbreken de buffers.
Foto: A. Etmanowicz

De opkomst van internet en het aantal Polen dat daarop actief is, maakt het eenvoudiger om in contact te komen met Poolse spoorweghobbyisten. Via die weg is informatie over archiefgegevens verkregen die herleid kunnen worden naar Nederlands materieel. De moeilijkheid daarbij is dat gegevens niet altijd correct zijn genoteerd. Wat volgt is een zoektoch naar een bijpassend rijtuig op basis van beschikbare gegevens over lengte, aantal coupés etc. Door die informatie te combineren met gegevens van vermiste rijtuigen en rijtuigen is het mogelijk om informatie te controleren en aan een rijtuig te koppelen. Dat dit lang niet in alle gevallen lukt mag duidelijk zijn.

avanderdonk_foto06
Drie-assige ex-HSM bagagewagen nabij de werkplaats van Dęblin. Het uiterlijk van de wagen is vergelijkbaar met de 4-assige bagagewagen die op de foto uit Wrocław te zien is. De wagen is alleen korter en heeft drie assen in plaats van draaistellen. Dęblin (Polen), 10 juni 2004.
Foto: A van der Donk

Poolse benamingen en nummering
De benaming van Poolse rijtuigen komt niet geheel overeen met die van de Nederlandse Spoorwegen. Ter verduidelijking hieronder een uitleg van de benamingen die voorkomen in het overzicht van rijtuigen.

Aanduiding PKPBetekenis
B tweede klas
C derde klas
F bagagewagen
D bagagewagen (na 1968)
h overgangsinrichting met vouwbalg aan beide zijden
x 4-assen (2-assige draaistellen)

NummerEx-nummerPKP-nummer, bijzonderheden
AB9
NS 5063 HSM AB 663 Cx 05633
NS 6120 SS AB 865 Bx 05412
BC9
NS 5011 NS AB9 5011,
HSM AB 611
Cx 012402
C11
NS 5011 HSM C 711 Cx 020500
NS 5122 HSM C 1522 Cx 020068, Bx 50 51 20-20 169-2
C9
NS 5205 HSM AB 625 Cx 019882
C10c
NS 6044 SS C 819 Cx 019819, Bx 50 51 20-20 164-3
NS 6078 SS C 853 Cx 019621
NS 6169 SS C 929 Cx 020497
NS 6178 SS C 938 Cx 019417
NS 6182 SS C 942 Cx 019451
NS 6299 HSM C 908 Cx 019602, Bx 50 51 20-20 158-5
NS 6330 HSM C 939 Cx 019884
NS 6342 HSM C 951 Cx 019454, Bx 50 51 20-20 156-9
NS 6001 NCS C 301 Cx 019619
NS 6002 NCS C 302 Cx 019938
NS 6003 NCS C 303 Cx 019426, Bx 50 51 20-20 154-4
Cd
NS 7043 HSM C 1863 Chx 05602
DIII
NS 45xx/46xxHSM D 17xx/18xxDęblin
DIV
NS 6014 HSM D 1941 030 541 Fx, buiten dienst 31 oktober 1962
NS 6016 HSM D 1917 030 735 Fx, 50 51 92-20 136-4 Dhx, buiten dienst november 1971

Op deze pagina is alleen aandacht besteed aan het houten materieel. Informatie over stalen rijtuigen die bij de Poolse spoorwegen dienst hebben gedaan is te vinden op de pagina's over het betreffende rijtuigtype: Ovaleramenrijtuigen, coupérijtuigen, postrijtuigen, D-treinrijtuigen en bagagewagens DIV en DV.

Terug ...