Bagagerijtuig SS D6

Nadat de D6 was overgedragen aan het Spoorwegmuseum heeft het enige tijd in de loods van de voormalige wagenwerkplaats in Roosendaal gestaan. Op dat moment was de wagen gedeeltelijk gedemonteerd, maar bezat het nog alle metalen profielen van zijanden en het dak en tenminste twee roldeuren. De wagen is vervolgens door het Spoorwegnuseum geconserveerd waarbij van de wagenopbouw ongeveer een derde is gehandhaafd. Diverse onderdelen van de wagen kregen daarbij een opvallende kleur, waarschijnlijk om daarmee de diverse onderdelen van een wagen te demonstreren.
In deze uitvoering als demonstratiewagen heeft de wagen in het museum gestaan. Tijdens de verbouwing van het Spoorwegmuseum in de periode 2004-2005 heeft de wagen opgeborgen gestaan in de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. Na het gereedkomen van het nieuwe museum is de wagen bij de draaischijf op een kort spoortje geplaatst. Bezoekers kunnen niet in de buurt komen van de wagen, die alleen goed zichtbaar is door een raam uit het museumgebouw en vanaf de Oosterstaat (buiten het museum!). Het zal dan ook geen verbazing wekken dat het bestaan van de wagen aan de meeste bezoekers geheel ontgaat.

Op onderstaande foto's is de wagen midden jaren '80 te zien in Roosendaal, in het 'oude' Spoorwegmuseum op 5 september 1993, de voormalige wagenwerkplaat in Amersfoort en het vernieuwde museum op 16 februari 2007.

hreints_foto05
Roosendaal, midden jaren '80.
Foto: H. Reints

hreints_foto04
Roosendaal, midden jaren '80.
Foto: H. Reints

1993_0098
Spoorwegmuseum, 5 september 1993.

2005_1261
Voormalige wagenwerkplaats Amersfoort, 28 september 2005.

2007_0162
Spoorwegmuseum, 16 februari 2007.

Terug ...